Search

Начало > знание > Съдържание
Как да използвате бани с диатомит?
May 11, 2018

Как да използвате бани с диатомит? Забележка:

1, нови продукти за първи път, моля изплакнете с вода и суха.

2, поради характеристиките на материала, на повърхността има случайно следи от прах, което е естествен феномен.

3, моля, използвайте го на добре вентилирано място, не изолирайте на слънце.

4, този продукт е крехък, избягвайте сблъсъци с твърди предмети, внимателно дръжте.

5, оцветената течност ще причини петна и петна по повърхността.

6, прахът и косата могат да се измият директно или да се изплакнат след влажна кърпа, а петна могат да се смилат леко с шкурка.

Космическото копче за диатомит, винаги е подходящо за вас, разширяването на различното отношение към живота, различния естетически вкус на сблъсъка, различните начини на живот на полето, тук може да посрещне цялото ви въображение за живота.


Съответното браншово познание